Çin'den ithal edilen gazlı çakmaklardan ek vergi alınacak

Haksız rekabeti önlemek için Çin'den ithal edilen gazlı çakmaklara ek vergi getirildi. Buna göre çakmaklardan adet başına 0,05 dolar, plastik gaz haznesinden ise 0,02 dolar ek vergi alınacak.

Çin'den ithal edilen gazlı çakmaklardan ek vergi alınacak
08 Ocak 2020 - 23:40

Çin Halk Cumhuriyeti'nden ithal edilen gazlı çakmaklardan, haksız rekabetin önlenmesi için, adet başına 0,05 dolar, 'gaz içersin, içermesin' plastikten gaz haznesine de 0,02 dolar ek vergi alınacak.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 'tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları', 'ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gazlı cep çakmakları', 'diğer ateşleme sistemli olanlardan doldurulabilen gazlı cep çakmakları' ve 'plastikten gaz haznesi (gaz içersin, içermesin)' ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu. 'UYGULANMAYA DEVAM EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ' Kararda, 'Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır' denildi ve eklendi:'Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/8) ve 30/10/2016 tarihli ve 29873 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/42) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42'nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTİP, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler. '5 YIL SONRA YÜRÜRLÜKTEN KALKAR' Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC'de yer alan GTİP ve 4 üncü maddede yer alan tablodaki eşya tanımıdır.Önleme tabi ürünün TGTC'de yer alan tarife pozisyonunda yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.'

YORUMLAR

  • 0 Yorum